Cartelera del día 19 de diciembre


Cinépolis Nogales Mall
El Hobbit 3 3D EspB

1:30pm
4:35pm
7:40pm
El Hobbit 3 Dig EspB

12:00pm
3:00pm
6:00pm
9:00pm
9:20pm
El Hobbit 3 Dig SubB

12:50pm
3:50pm
6:50pm
9:50pm
Éxodo, Dioses y Reyes 3D SubB

10:45pm
Éxodo, Dioses y Reyes Dig EspB

1:15pm
4:15pm
7:15pm
10:15pm
Grandes Héroes Dig EspA

12:00pm
2:20pm
4:40pm
7:00pm
Los Pingüinos de Madagascar 3D EspAA

11:00am
1:15pm
3:30pm
5:45pm
8:00pm
Los Pingüinos de Madagascar Dig EspAA

11:45am
12:00pm
12:30pm
1:45pm
2:15pm
2:45pm
3:05pm
4:00pm
4:30pm
5:00pm
5:20pm
6:15pm
6:45pm
7:15pm
7:35pm
8:30pm
9:00pm
9:30pm
9:50pm
Visitantes Dig EspB15

2:20pm
4:30pm
6:40pm
8:50pm
10:05pm
10:35pm
11:00pm
El Hobbit 3 3D EspN.A. GOB. 15202-B El Hobbit 3 Dig EspN.A. GOB. 15201-B El Hobbit 3 Dig SubN.A. GOB. 15200-B Éxodo, Dioses y Reyes 3D SubN.A. GOB. 15195-B Éxodo, Dioses y Reyes Dig EspN.A. GOB. 15194-B Grandes Héroes Dig EspN.A. GOB. 15162-A Los Pingüinos de Madagascar 3D EspN.A. GOB. 15218-AA Los Pingüinos de Madagascar Dig EspN.A. GOB. 15217-AA Visitantes Dig EspN.A. GOB. 15216-B15

Ubica tu Cinépolis