Cartelera del día 30 de junio


Cinépolis Nogales Mall
Dragon Ball Z:La Resurrección de Freezer EspA

2:10pm
4:35pm
9:25pm
Intensamente 3D EspAA

11:30am
4:20pm
Intensamente EspAA

11:00am
11:20am
11:45am
12:05pm
1:00pm
1:25pm
1:45pm
2:30pm
3:25pm
3:50pm
4:55pm
6:15pm
7:00pm
8:40pm
La Noche del Demonio 3 EspB

12:30pm
1:25pm
2:50pm
3:45pm
6:05pm
8:25pm
10:45pm
La Noche del Demonio 3 SubB

6:35pm
8:55pm
11:15pm
La Persecución EspB15

12:15pm
2:25pm
4:35pm
6:45pm
8:55pm
La Persecución SubB15

11:00pm
Mundo Jurásico 3D EspB

1:45pm
6:50pm
9:30pm
Mundo Jurásico EspB

12:20pm
3:00pm
5:40pm
8:20pm
11:00pm
Mundo Jurásico SubB

7:15pm
9:55pm
Ojos Grandes Dig SubB

6:05pm
8:30pm
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D EspB

12:50pm
3:05pm
5:20pm
7:35pm
9:50pm
Poltergeist: Juegos Diabólicos EspB

11:45am
2:00pm
4:15pm
6:30pm
8:45pm
Terremoto: La Falla de San Andrés EspB

4:10pm
6:35pm
9:00pm
Dragon Ball Z:La Resurrección de Freezer EspN.A. GOB. 15455-A Intensamente 3D EspN.A. GOB. 15452-AA Intensamente EspN.A. GOB. 15450-AA La Noche del Demonio 3 EspN.A. GOB. 15406-B La Noche del Demonio 3 SubN.A. GOB. 15405-B La Persecución EspN.A. GOB. 15431-B15 La Persecución SubN.A. GOB. 15430-B15 Mundo Jurásico 3D EspN.A. GOB. 15437-B Mundo Jurásico EspN.A. GOB. 15436-B Mundo Jurásico SubN.A. GOB. 15435-B Ojos Grandes Dig SubN.A. GOB. 15275-B Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D EspN.A. GOB. 15469-B Poltergeist: Juegos Diabólicos EspN.A. GOB. 15463-B Terremoto: La Falla de San Andrés EspN.A. GOB. 15420-B

Ubica tu Cinépolis