Cartelera del día 3 de julio


Cinépolis Tampico
Dos Locas en Fuga SubB

12:30pm
2:30pm
4:30pm
6:30pm
8:30pm
10:30pm
Dragon Ball Z:La Resurrección de Freezer EspA

5:20pm
Intensamente 3D EspAA

1:15pm
3:30pm
Intensamente EspAA

11:00am
11:50am
12:25pm
12:55pm
1:00pm
1:20pm
2:05pm
2:40pm
3:05pm
3:10pm
3:35pm
4:20pm
4:55pm
5:25pm
6:35pm
La Noche del Demonio 3 SubB

11:20am
1:30pm
3:40pm
5:50pm
8:00pm
8:50pm
10:10pm
11:00pm
Mundo Jurásico 3D EspB

6:05pm
Mundo Jurásico 3D SubB

7:40pm
10:15pm
Mundo Jurásico EspB

12:30pm
3:05pm
5:40pm
8:15pm
10:50pm
Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D EspB

8:40pm
10:45pm
Poltergeist: Juegos Diabólicos EspB

11:15am
1:20pm
5:30pm
9:40pm
Poltergeist: Juegos Diabólicos SubB

3:25pm
7:35pm
11:45pm
Terminator: Génesis 3D EspB

1:35pm
4:10pm
6:45pm
9:20pm
11:55pm
Terminator: Génesis 3D SubB

7:25pm
10:00pm
Terminator: Génesis EspB

11:20am
12:20pm
1:55pm
2:55pm
4:30pm
5:30pm
7:05pm
8:05pm
9:40pm
10:40pm
Terminator: Génesis SubB

12:00pm
2:35pm
5:10pm
5:50pm
7:45pm
8:25pm
10:20pm
11:00pm
Terminator: Génesis XE SubB

1:15pm
3:50pm
6:25pm
9:00pm
11:35pm
Terremoto: La Falla de San Andrés EspB

7:10pm
9:35pm
Dos Locas en Fuga SubN.A. GOB. 15439-B Dragon Ball Z:La Resurrección de Freezer EspN.A. GOB. 15455-A Intensamente 3D EspN.A. GOB. 15452-AA Intensamente EspN.A. GOB. 15450-AA La Noche del Demonio 3 SubN.A. GOB. 15405-B Mundo Jurásico 3D EspN.A. GOB. 15437-B Mundo Jurásico 3D SubN.A. GOB. 15437-B Mundo Jurásico EspN.A. GOB. 15436-B Poltergeist: Juegos Diabólicos 3D EspN.A. GOB. 15469-B Poltergeist: Juegos Diabólicos EspN.A. GOB. 15463-B Poltergeist: Juegos Diabólicos SubN.A. GOB. 15462-B Terminator: Génesis 3D EspN.A. GOB. 15467-B Terminator: Génesis 3D SubN.A. GOB. 15467-B Terminator: Génesis EspN.A. GOB. 15466-B Terminator: Génesis SubN.A. GOB. 15465-B Terminator: Génesis XE SubN.A. GOB. Terremoto: La Falla de San Andrés EspN.A. GOB. 15420-B

Ubica tu Cinépolis