Cartelera del día 1 de octubre


Cinépolis Tampico
Cantinflas Dig EspA

2:00pm
2:40pm
3:30pm
4:15pm
4:55pm
5:45pm
6:30pm
7:10pm
8:00pm
8:45pm
9:25pm
10:15pm
Comando Especial 2 Dig SubB15

7:15pm
9:45pm
El Justiciero Dig EspB15

3:05pm
5:55pm
8:50pm
El Justiciero Dig SubB15

2:00pm
4:55pm
7:45pm
10:30pm
El Médico Dig SubB

2:20pm
4:55pm
7:30pm
10:05pm
En el Tornado Dig EspB

2:55pm
4:55pm
6:55pm
8:55pm
En el Tornado Dig SubB

1:50pm
3:50pm
5:50pm
7:50pm
9:55pm
Guten Tag, (Buen Día) Ramón Dig EspB

3:00pm
5:30pm
7:55pm
10:25pm
Líbranos del Mal Dig SubB15

2:30pm
5:00pm
7:30pm
10:00pm
Los Boxtrolls Dig EspA

3:05pm
3:45pm
5:10pm
5:55pm
Los Caballeros del Zodiaco Dig EspA

2:40pm
5:00pm
7:20pm
9:40pm
Lucy Dig EspB15

2:20pm
4:20pm
8:20pm
Lucy Dig SubB15

6:20pm
10:20pm
Maze Runner Correr o Morir Dig SubB

2:00pm
4:25pm
6:50pm
8:05pm
9:15pm
10:30pm
Cantinflas Dig EspN.A. GOB. 15069-A Comando Especial 2 Dig SubN.A. GOB. 15070-B15 El Justiciero Dig EspN.A. GOB. 15108-B15 El Justiciero Dig SubN.A. GOB. 15107-B15 El Médico Dig SubN.A. GOB. 15115-B En el Tornado Dig EspN.A. GOB. 15060-B En el Tornado Dig SubN.A. GOB. 15058-B Guten Tag, (Buen Día) Ramón Dig EspN.A. GOB. 15055-B Líbranos del Mal Dig SubN.A. GOB. 15080-B15 Los Boxtrolls Dig EspN.A. GOB. 15096-A Los Caballeros del Zodiaco Dig EspN.A. GOB. 15095-A Lucy Dig EspN.A. GOB. 15057-B15 Lucy Dig SubN.A. GOB. 15056-B15 Maze Runner Correr o Morir Dig SubN.A. GOB. 15092-B

Ubica tu Cinépolis