Cartelera del día 29 de agosto


Cinépolis Tampico
Ant-Man: El Hombre Hormiga EspB

12:35pm
3:00pm
10:00pm
Ciudades de Papel SubB

5:25pm
Demoniaco EspB15

11:55am
1:50pm
3:45pm
5:40pm
Demoniaco SubB15

8:15pm
10:10pm
Elvira,Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usand EspB

8:05pm
10:15pm
Exorcismo en el Vaticano EspB

6:25pm
10:35pm
Grace, Princesa de Mónaco SubB

11:00am
1:15pm
3:30pm
5:45pm
8:00pm
10:10pm
Los 33 EspB

10:45am
1:25pm
4:05pm
6:45pm
9:25pm
Los 33 SubB

11:25am
12:35pm
2:05pm
3:15pm
4:45pm
5:55pm
7:25pm
8:35pm
10:05pm
11:10pm
Los 4 Fantásticos EspB

11:55am
2:05pm
4:15pm
8:25pm
Minions EspAA

12:15pm
2:15pm
4:15pm
6:15pm
Pixeles EspB

7:45pm
Ted 2 Doblada EspC

11:40am
2:10pm
4:40pm
7:10pm
9:35pm
Ted 2 SubB15

1:20pm
3:50pm
6:20pm
8:50pm
11:15pm
Ted 2 XE SubB15

12:35pm
3:00pm
5:30pm
7:55pm
10:30pm
Un Gallo Con Muchos Huevos EspA

10:30am
11:25am
12:40pm
1:35pm
2:50pm
3:45pm
5:00pm
5:50pm
7:10pm
7:35pm
9:20pm
9:45pm
11:30pm
Vacaciones EspB15

10:35am
12:40pm
2:50pm
5:00pm
7:10pm
9:20pm
11:30pm
Vacaciones SubB15

11:40am
1:50pm
4:00pm
6:10pm
8:20pm
10:30pm
Ant-Man: El Hombre Hormiga EspN.A. GOB. 15491-B Ciudades de Papel SubN.A. GOB. 15486-B Demoniaco EspN.A. GOB. 15535-B15 Demoniaco SubN.A. GOB. 15534-B15 Elvira,Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usand EspN.A. GOB. 15533-B Exorcismo en el Vaticano EspN.A. GOB. 15485-B Grace, Princesa de Mónaco SubN.A. GOB. 15564-B Los 33 EspN.A. GOB. 15514-B Los 33 SubN.A. GOB. 15515-B Los 4 Fantásticos EspN.A. GOB. 15528-B Minions EspN.A. GOB. 15479-AA Pixeles EspN.A. GOB. 15496-B Ted 2 Doblada EspN.A. GOB. 15507 - C Ted 2 SubN.A. GOB. 15507 -B15 Ted 2 XE SubN.A. GOB. Un Gallo Con Muchos Huevos EspN.A. GOB. 15503-A Vacaciones EspN.A. GOB. 15519-B15 Vacaciones SubN.A. GOB. 15518-B15

Ubica tu Cinépolis