Cartelera del día 19 de diciembre


Cinépolis San Fernando
El Hobbit 3 Dig EspB
12:55pm
3:50pm
4:05pm
6:45pm
9:45pm
10:00pm
Éxodo, Dioses y Reyes Dig EspB
1:10pm
7:00pm
Éxodo, Dioses y Reyes Dig SubB
9:55pm
Grandes Héroes Dig EspA
12:45pm
3:00pm
5:15pm
7:35pm
Los Juegos del Hambre Sinsajo Parte 1 Dig EspB
10:15pm
Los Pingüinos de Madagascar 3D EspAA
12:15pm
2:10pm
4:05pm
6:00pm
7:55pm
9:50pm
Los Pingüinos de Madagascar Dig EspAA
12:35pm
1:30pm
2:30pm
3:25pm
4:25pm
5:20pm
6:20pm
7:20pm
8:20pm
9:20pm
Visitantes Dig EspB15
1:45pm
3:50pm
5:55pm
8:00pm
10:10pm


Cinépolis Zentralia
El Hobbit 3 Dig EspB

12:50pm
2:20pm
3:50pm
5:20pm
6:50pm
8:20pm
9:50pm
El Hobbit 3 Dig SubB

12:00pm
1:20pm
3:00pm
4:20pm
6:00pm
7:20pm
9:00pm
10:20pm
Éxodo, Dioses y Reyes Dig EspB

3:20pm
6:20pm
9:20pm
Éxodo, Dioses y Reyes Dig SubB

1:05pm
4:00pm
7:00pm
10:00pm
Grandes Héroes Dig EspA

11:45am
2:00pm
4:30pm
Los Juegos del Hambre Sinsajo Parte 1 Dig SubB

6:45pm
9:30pm
Los Pingüinos de Madagascar 3D EspAA

12:40pm
2:40pm
4:40pm
6:40pm
8:40pm
Los Pingüinos de Madagascar Dig EspAA

11:40am
12:10pm
12:25pm
1:10pm
1:25pm
1:40pm
2:10pm
3:10pm
3:40pm
4:10pm
5:10pm
5:40pm
6:10pm
7:10pm
7:40pm
8:10pm
9:10pm
Visitantes Dig EspB15

1:00pm
3:30pm
5:50pm
8:00pm
9:40pm
10:10pm
El Hobbit 3 Dig EspN.A. GOB. 15201-B El Hobbit 3 Dig SubN.A. GOB. 15200-B Éxodo, Dioses y Reyes Dig EspN.A. GOB. 15194-B Éxodo, Dioses y Reyes Dig SubN.A. GOB. 15193-B Grandes Héroes Dig EspN.A. GOB. 15162-A Los Juegos del Hambre Sinsajo Parte 1 Dig EspN.A. GOB. 15177-B Los Juegos del Hambre Sinsajo Parte 1 Dig SubN.A. GOB. 15176-B Los Pingüinos de Madagascar 3D EspN.A. GOB. 15218-AA Los Pingüinos de Madagascar Dig EspN.A. GOB. 15217-AA Visitantes Dig EspN.A. GOB. 15216-B15

Ubica tu Cinépolis